.

Ön Bilgilendirme

                                         AYDIN AYDIN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.SATICI BİLGİLERİ                                                                                                                                  

Unvan   : Aydın Aydın Elektronik ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi                                                                                                              

Adres    :   Okçu Musa Cad. No:8/A Karaköy/İstanbul adresinde bulunan

Telefon : 0212 254 9017                                                                                                                            

E-posta :  [email protected]

Mersis No: 0115-0101-1480-0013       

 

2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

Ürün/ Adet                :

Büyüklük/Rengi        :

Kargo Ücreti              : 

Toplam(KDV DAHİL) :

Teslimat Adresi         :    

Teslim Edilecek Kişi  :    

 Fatura Adresi             :

 Sipariş Tarihi               :                                                                                                                                          

 

3. ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI                                                                                                                             

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslim Şartları            :                                                                                                                                  

Teslim Alacak Kişiler :                                                                                                                        

Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Gönderilceği Kargo Şirketi :

4. CAYMA HAKKI                                                                                                                                       

4.1. ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14(on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının vardır.

4.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcıya sipariş verdiği yol ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün azami 10 (on) gün içerisinde, giderleri satıcıya ait olarak satıcının yukarıdaki adresine eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur.

4.3. Satıcının yukarıda anlaşmalı olduğu bildirilen kargo firması aracılığıyla, ürüne ait fatura aslı ile ürünün eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

4.4. "Kargoya Verildi” statüsündeki siparişler kargo teslimat aşamasında iptal edilememektedir. "Kargoya Verildi" statüsündeki siparişlerde, Alıcı ürünün kutusunu açmadan kargoyu kargo firmasına iade etmesi gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.5. Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Ancak, tüketiciye teslim edilen malın Kanunun 8 inci maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir. Netice olarak iade talebinin kabulünü takip eden 10 (on) gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI'ya iade edilir.      

5. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

5.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 1. Fıkrasında belirtildiği üzere kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde tüketicilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Websitesi üzerinden kişinin istekleri doğrultusunda üretilen veya tadilat ve eklemelerle kişiye özgülenen ürünler (Kişiye Özel Ürünler) Mesafeli Satış Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1.fıkrasının uyarınca kişiye özel hazırlanıldığından müşterilerimizin cayma hakkı bulunmamaktadır.

5.2. Kişiye özel ürünler sipariş verildikten ve ürünler hazırlık aşamasına geçildikten sonra alıcının siparişlerini iptal etme, değiştirme ve/veya cayma hakları bulunmamaktadır.

5.3. "Kargoya Verildi” statüsündeki siparişler kargo teslimat aşamasında iptal edilememektedir. "Kargoya Verildi" statüsündeki siparişlerde, Alıcı ürünün kutusunu açmadan kargoyu kargo firmasına iade etmesi gerekmektedir.

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)                       

b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde (İç giyim vb.)          

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde           

 e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde  

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde                                                                                                                 

 g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde     

h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde         

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde             

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmetin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ                                                                                                             

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Alıcının ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

7. DİĞER HÜKÜMLER                                                                                                                                        

7.1. Alıcı, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

7.2. İşbu ön bilgilendirme formu kapsamında Alıcıya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup Alıcının Mal/Hizmetin online olarak alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi Satıcı tarafından kayıt altına alınmakta olup 3(üç) yıl süreyle saklanacaktır.

Markalar

Copyright © 2020 Aydın Aydın Elektronik. Tüm Hakları Saklıdır

Kartlar
whatsapp