.

Aydınlatma Metni

              AYDIN AYDIN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

                                                   AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü müşterilerimizin dikkatine sunarız.

1.Aydınlatma Metninin Amacı ve Veri Sorumluluğu                                                                             

1.Aydın Aydın Elektronik ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirketimiz) KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. KVKK uyarınca özel nitelikli kişisel verileriniz dahil olmak üzere kişisel verileriniz, veri sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

1.2. İşbu Aydınlatma Metni, KVKK uyarınca Aydın Aydın Elektronik ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından gerçekleştirilen müşteri, tedarikçi, tüketici, ziyaretçi, iş ortağı veya çalışanlara ait kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

2. İşlenen kişisel Veriler ve İşlenme Amacı:               

Websitemiz kullanıcılarının; kimlik, konum, adres, finans, iletişim, pazarlama bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, görsel ve işitsel bilgileri talep ve şikayet yönetim bilgisi işlenmektedir.                                                       İşbu kişisel veriler; sözleşmelerinizin gereğinin yerine getirilmesi, satış süreçlerinin yürütülmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, talep ve şikayet yönetimi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, tarafımızca yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kişisel veriler, şirketimizce, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri amaçları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir, tedarikçiler, lojistik, anlaşmalı kargo firmaları, ilgili Kurum ve Kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, websitesi ve mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.                                                                                                          

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri Kişisel Verilerin İmha Politikasında listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurma hakkına sahiptir.

AYDIN AYDIN Başvuru Formu bağlantısından ulaşabileceğiniz Formu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

•             Emekyemez Mahallesi Okçu Musa Cad. No:8/A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen veya noter aracılığıyla iletebilirsiniz.

•             Şirketimize kayıtlı e-mail info@aydinaydin.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvuru süreci ile alakalı detaylı bilgi için Gizlilik ve KVKK Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

Markalar

Copyright © 2020 Aydın Aydın Elektronik. Tüm Hakları Saklıdır

Kartlar
whatsapp